Spoštovane, spoštovani!

Obveščamo vas, da je bila dne 3. 12. 2020 volilna skupščine SOUS za mandatno obdobje 2020-2024, izvedena na daljavo preko platforme ZOOM.

Na volilni skupščini SOUS je bilo sprejeto poročilo o delu za štiriletno obdobje in plan dela za naslednje štiriletno obdobje, finančno poročilo za preteklo leto in plan za tekoče leto ter izvedene volitve članov organov SOUS za mandatno obdobje 2020-2024.

Za predsednika skupščine SOUS je bil izvoljen Samo Rumež, za namestnico predsednika skupščine SOUS pa dr. Irena Ceglar.

Čestitamo!!!

Ostanite zdravi!