Arhiv dogodkov, srečanj, poročila in zaključki (po letih delovanja)

2021

POVZETEK IN SKLEPI
EASPD PROVIDER FORUMA – SLOVENIJA 11. maj 2021

 

Skrbovinca predstavitev za letak 2017_11_Page_1

Skrbovinca predstavitev za letak 2017_11_Page_2

2017

FESTIVAL F3ŽO

upload_F3ZO17_glava_1000x160px_v1_20170206_SLO

SOUS bo kot razstavljavec sodeloval na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, ki bo potekal od 26. do 28. septembra 2017 v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Svoj razstavni pano bo SOUS imel v Parku družbene odgovornosti – v podpritličju Cankarjevega doma. Za predstavitev članic SOUS je predvideno, da sodelujejo z brošurami, zloženkami in drugim priročnim gradivom, ki ga bodo lahko prejeli obiskovalci festivala.

 

MEDNARODNI POSVET »OD BESED DO ŽIVLJENJA V SKUPNOSTI«

SOUS – Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji in EASPD – Evropsko združenje ponudnikov storitev za osebe z invalidnostjo sta  dne 15. in 16. maja 2017 v prostorih Kongresnega centra Brdo pri Kranju organizirala mednarodni posvet na temo »OD BESED DO ŽIVLJENJA V SKUPNOSTI«.  Organizacijo posveta je finančno podprlo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije.

V nadaljevanju objavljamo zaključke mednarodnega posveta, ki na podlagi predstavljenih praks nekaterih evropskih držav in praks iz Slovenije pri izvajanju deinstitucionalizacije ter razprave na mednarodnem posvetu vsebujejo predlog nalog oziroma smernic poteka procesa deinstitucionalizacije v Slovenji (z odgovornimi nosilci) za oblikovanje nacionalnega načrta oziroma akcijskega programa.

Z organizacijo mednarodnega posveta je SOUS tudi slovesno obeležila 50 letnico aktivnega delovanja in povezovanja izvajalcev s področja skrbi za otroke, mladostnike in odrasle s posebnimi potrebami v Sloveniji.

Predavanja predstavljena plenarno na mednarodnem  posvetu (pridobljena za objavo).

 • inž. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, Združenje socialnih služb Češke republike: Deinstitucionalizacija – 10 let izkušenj Češke republike – Jiri Horecky
 • Luk Zelderloo, generalni sekretar EASPD: Evropske vrednote in proces deinstitucionalizacije – Luk Zelderloo
 • Jožica Maučec Zakotnik, državna sekretarka MZ: Dolgotrajna oskrba kot možnost deinstitucionalizacije – Jožica Maučec Zakotnik
 • Klavdija Poropat in Elena Pečarič, Mreža za deinstitucionalizacijo: Deinstitucionalizacija nič dlje od začetka – Elena Pečarič, Klavdija Poropat
 • mag. Marinka Kapelj, Zveza društev upokojencev Slovenije: Prispevek programa Starejši za starejše k  deinstitucionalizaciji – Marinka Kapelj
 • Vlado Dimovski, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani: Ekonomski vidik deinstitucionalizacije – Vlado Dimovski
 • dr. Vito Flaker, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani: Osebno načrtovanje in izvajanje storitev – Vito Flaker
 • dr. Simona Tancing, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani: Akcijsko načrtovanje – SimonaTancig
 • Franc Imperl, Firis: Preverjanje kakovosti storitev – Franc Imperl
 • dr. Zoran Jelenc, Andragoški center Slovenije: Učenje skozi vse življenje – Zoran Jelenc
 • Helena Kocjančič, Socialna zbornica Slovenije: Izobraževanje za spremembe – Helena Kocijančič
 • mag. Simon Colnar, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani: Pomen izobraževanja vodstvenih delavcev v socialnem varstvu – Simon Colnar, Vlado Dimovski
 • Špela Byrne in Jana Petje, CUDV Draga: Kakšne izvajalce želimo (ECC, EMISC) – Špela Byrne, Jana Petje
 • dr. Darja Zaviršek, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani: Razmislek socialnih delavk o njihovi vlogi v procesu deinstitucionalizacije – Darja Zaviršek

Predstavitve premerov dobre predstavljene plenarno na mednarodnem  posvetu (pridobljene za objavo).

2016

2015