Članice skupnosti

Želva podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o.

 • Ulica Alme Smodnik 6, 1000 Ljubljana
 • Email: info@zelva.si
 • Tel: 01 280 33 00
 • Fax: 01 280 33 44
Spletna stran

Osnovna šola Ivana Cankarja

Spletna stran

Osnovna šola IV. Murska Sobota

Spletna stran

Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik

Spletna stran

Center Korak za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo

Spletna stran

Vzgojni zavod Planina

Spletna stran

Vzgojno izobraževalni zavod Višnja Gora

Spletna stran

Zveza Sožitje

Spletna stran

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

 • Vojkova 74, 1000 Ljubljana
 • Email: info@zgnl.si
 • Tel: 01 580 05 00
 • Fax: 01 568 25 27
Spletna stran

Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo

Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja

Spletna stran

Vrtec Najdihojca

Spletna stran

Vrtec Hansa Christiana Andersena

Spletna stran

Varstveno delovni center Zagorje ob Savi

 • Cesta 9. avgusta 59c, 1410 Zagorje ob Savi
 • Email: info@vdc-zagorje.si
 • Tel: 03 56 69 790
 • Fax: 03 56 69 791
Spletna stran

Varstveno delovni center Tončke Hočevar

 • Vodnikova 56, 1000 Ljubljana
 • Email: info@vdc.si
 • Tel: 01 583 88 52
 • Fax: 01 515 28 75
Spletna stran

Varstveno delovni center Tolmin

 • Rutarjeva ulica 18, 5220 Tolmin
 • Email: info@vdc-tolmin.si
 • Tel: 05 381 03 66
 • Fax: 05 381 03 75
Spletna stran

Varstveno delovni center Sožitje Ptuj

Spletna stran

Varstveno delovni center Šentjur

Spletna stran

Varstveno delovni center Polž

Spletna stran

Varstveno delovni center Nova Gorica

 • Klanec 14 a, 5000 Nova Gorica
 • Email: tajnistvo@vdcng.si
 • Tel: 05 335 06 00
 • Fax: 05 335 06 01
Spletna stran

Varstveno delovni center Črnomelj

Spletna stran

Varstveno delovni center Kranj

Spletna stran

Varstveno delovni center Koper

 • Ulica 15. maja 8, 6000 Koper
 • Email: info@vdckoper.si
 • Tel: 05 639 57 37
 • Fax: 05 639 57 37
Spletna stran

Varstveno delovni center Krško-Leskovec

 • Ulica Staneta Žagarje 4, 8273 Leskovec pri Krškem
 • Email: tea.leban@vdcng.si
 • Tel: 07 490 51 60
 • Fax: 07 816 52 96
Spletna stran

Varstveno delovni center Ajdovščina Vipava

 • Gradiška cesta 7, 5271 Vipava
 • Email: info@vdcajvi.si
 • Tel: 05 638 06 00
 • Fax: 05 368 06 00
Spletna stran

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

 • Gotska 18, 1000 Ljubljana
 • Email: info@scoms-lj.si
 • Tel: 01 583 75 00
 • Fax: 01 519 11 20
Spletna stran

Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije

 • Rožanska ulica 2, 1113 Ljubljana
 • Email: zveza@soncek.org
 • Tel: 01 534 26 43
 • Fax: 01 568 60 75
Spletna stran

Posvetovalnica za učence in starše

Spletna stran

Osnovna šola Minke Namestnik Sonje

 • Partizanska ulica 20, 2310 Slovenska Bistrica
 • Email: info@osminka.si
 • Tel: 02 805 04 70
 • Fax: 02 805 04 72
Spletna stran

Osnovna šola Milke Šobar Nataše

Spletna stran

Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka

 • Raičeva ulica 2, 2250 Ptuj
 • Email: sola@pivkaptuj.si
 • Tel: 02 771 07 80
 • Fax: 02 771 07 85
Spletna stran

Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja, Krško

Spletna stran

Osnovna šola Glazija

Spletna stran

Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin

Spletna stran

Naprej, Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo Maribor

 • Ulica heroja Jevtiča 9, 2000 Maribor
 • Email: jasna.damis@center-naprej.si
 • Tel: 05 912 30 01
 • Fax: 05 912 30 01
Spletna stran

Medobčinsko društvo Sožitje Maribor

Spletna stran

Center za usposabljenje, delo in varstvo Črna na Koroškem

 • Center 144, 2393 Črna na Koroškem
 • Email: info@cudvcrna.si
 • Tel: 02 870 40 00
 • Fax: 02 870 40 20
Spletna stran

Dijaški dom Ptuj

Spletna stran

Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana

Spletna stran

Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica

 • Cesta na jezerca 17, 4240 Radovljica
 • Email: info@cudv-ml.si
 • Tel: 04 537 02 00
 • Fax: 04 537 02 33
Spletna stran

Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan

Spletna stran

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna

Spletna stran

Center za sluh in govor Maribor

 • Vinarska ulica 6, 2000 Maribor
 • Email: tajnistvo@csgm.si
 • Tel: 02 228 53 40
 • Fax: 02 228 53 63
Spletna stran

Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož

 • Sončna pot 14a, 6320 Portorož
 • Email: info@cksg.si
 • Tel: 05 674 67 62
 • Fax: 05 674 67 66
Spletna stran

Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava

Spletna stran

Varnostno delovni center Saša

 • Kidričeva 19a, 3320 Velenje
 • Email: info@vdcsasa.si
 • Tel: 0590 90 250
Spletna stran