Članice skupnosti

Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana

 • Langusova 6, 1000 Ljubljana
 • Email: zavod@zssm.si
 • Tel: 01 24 42 750
 • Fax: 01 24 42 777
Spletna stran

Vzgojni zavod Planina

Spletna stran

Vzgojno izobraževalni zavod Višnja Gora

Spletna stran

Zveza Sožitje

Spletna stran

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Spletna stran

Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo

Vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru

Spletna stran

Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja

Spletna stran

Vrtec Najdihojca

Spletna stran

Vrtec Hansa Christiana Andersena

Spletna stran

Varstveno delovni center Zagorje ob Savi

 • Cesta 9. avgusta 59c, 1410 Zagorje ob Savi
 • Email: info@vdc-zagorje.si
 • Tel: 03 56 69 790
 • Fax: 03 56 69 790
Spletna stran

Varstveno delovni center Tončke Hočevar

 • Vodnikova 56, 1000 Ljubljana
 • Email: vdc@siol.net
 • Tel: 01 583 88 52
 • Fax: 01 515 28 75
Spletna stran

Varstveno delovni center Tolmin

 • Rutarjeva ulica 18, 5220 Tolmin
 • Email: info@vdc-tolmin.si
 • Tel: 05 381 91 20
 • Fax: 05 381 91 39
Spletna stran

Varstveno delovni center Sožitje Ptuj

Spletna stran

Varstveno delovni center Šentjur

Spletna stran

Varstveno delovni center Polž

Spletna stran

Varstveno delovni center Novo mesto

 • Šmihel 3, 8000 Novo mesto
 • Email: info@vdc-nm.si
 • Tel: 07 393 32 46
 • Fax: 07 393 32 55
Spletna stran

Varstveno delovni center Nova Gorica

 • Klanec 14 a, 5000 Nova Gorica
 • Email: tajnistvo@vdcng.si
 • Tel: 05 335 06 00
 • Fax: 05 335 06 01
Spletna stran

Varstveno delovni center Črnomelj

 • Majer 7, 8340 Črnomelj
 • Email: vdccrn@siol.net
 • Tel: 07 356 91 30
 • Fax: 07 356 91 31
Spletna stran

Varstveno delovni center Kranj

Spletna stran

Varstveno delovni center Koper

 • Ulica 15. maja 8, 6000 Koper
 • Email: vdckp@siol.net
 • Tel: 05 639 57 37
 • Fax: 05 639 57 37
Spletna stran

Varstveno delovni center Krško-Leskovec

 • Ulica Staneta Žagarje 4, 8273 Leskovec pri Krškem
 • Email: tajnistvo.vdc@siol.net
 • Tel: 07 490 51 60
 • Fax: 07 816 52 96
Spletna stran

Varstveno delovni center Ajdovščina Vipava

 • Gradiška cesta 7, 5271 Vipava
 • Email: info@vdcvipava.si
 • Tel: 05 638 06 00
 • Fax: 05 368 06 00
Spletna stran

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor

Spletna stran

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

Spletna stran

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper

Spletna stran

Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije

 • Rožanska ulica 2, 1113 Ljubljana
 • Email: zveza@soncek.org
 • Tel: 01 534 26 43
 • Fax: 01 568 60 75
Spletna stran

Posvetovalnica za učence in starše

Spletna stran

Osnovna šola Minke Namestnik Sone

 • Partizanska ulica 20, 2310 Slovenska Bistrica
 • Email: info@osminka.si
 • Tel: 02 80 50 470
 • Fax: 02 80 50 472
Spletna stran

Osnovna šola Milke Šobar Nataše

Spletna stran

Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor

Spletna stran

Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka

Spletna stran

Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja, Krško

Spletna stran

Osnovna šola Glazija

Spletna stran

Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin – CUI Tolmin

Spletna stran

Naprej, Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo Maribor

Spletna stran

Medobčinsko društvo Sožitje Maribor

Spletna stran

Kranjski vrtci

Spletna stran

Center za usposabljenje, delo in varstvo Črna na Koroškem

Spletna stran

Dijaški dom Ptuj

Spletna stran

Dom Antona Skale

Spletna stran

Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana

Spletna stran

Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica

 • Cesta na jezerca 17, 4240 Radovljica
 • Email: info@cudv-ml.si
 • Tel: 04 537 02 00
 • Fax: 04 537 02 33
Spletna stran

Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan

Spletna stran

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna

Spletna stran

Center za sluh in govor Maribor

Spletna stran

Center za korekcijo sluha in govora Portorož

Spletna stran

Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava

Spletna stran