EASPD

Evropsko združenje ponudnikov storitev za osebe z invalidnostjo (European Association of Service providers for Persons with Disabilities – EASPD) zastopa več kot 10.000 ponudnikov storitev, ki delujejo po vsej Evropi in na vseh področjih posebnih potreb.

Glavni cilj EASPD je na podlagi Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov spodbujati enake možnosti z zagotavljanjem učinkovitega in kakovostnega sistema ponudbe storitev. Glede reševanja izzivov v prihodnosti združenje verjame v soodvisnost in partnerstvo uporabnikov in izvajalcev storitev ter oblasti na vseh ravneh.

SOUS je članica EASPD od leta 2006 in v sodelovanju z EASPD predvidoma vsako leto organizira strokovno srečanje, posvetovanje, forum ali seminar.

Več informacij o delovanju EASPD je na spletni strani www.easpd.eu.