Člani organov Skupnosti organizacij za usposabljanje Slovenije v obdobju 2016 – 2020

PREDSEDNICA SKUPŠČINE SOUS

 • dr. Valerija Bužan, CUDV Dolfke Boštjančič, Draga Ig

NAMESTNIK PREDSEDNICE SKUPŠČINE SOUS

 • Karl Destovnik, Centerkontura d.o.o., Ljubljana

IZVRŠNI ODBOR SKUPŠČINE SOUS 

 • Ida Jurgec, ZUVD dr. Marijana Borštnarja,  Dornava
 • Dalja Pečovnik, CUDV Črna na Koroškem
 • Breda Božnik, CUDV Dobrna
 • dr. Matej Rovšek, ZU Janeza Levca, Ljubljana
 • Milojka Sevšek, OŠ Gustava Šiliha, Maribor
 • Mateja Sušnik, Kranjski vrtci
 • Boris Černilec, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
 • Goran Pavlič, CIRIUS Kamnik
 • Katjuša Koprivnikar, Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana
 • Peter Pal, VIZ Višnja Gora
 • dr. Zoran Pavlovič, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
 • Nadja Gantar, VDC Tončke Hočevar, Ljubljana
 • Jasna Vešligaj Damiš, Center Naprej, Maribor

NADZORNI ODBOR SOUS

 • Sladjana Anderle, CUDV Matevža Langusa, Radovljica
 • mag. Marko Strle, CKSG Portorož
 • Andrej Romih, VDC Krško-Leskovec
 • Iztok Suhadolnik, Zveza Sonček
 • dr. Erna Žgur, CIRIUS Vipava

ARBITRAŽNO SODIŠČE SOUS

 • Samo Rumež, Center za sluh in govor Maribor
 • dr. Marica Horvat, Dom Antona Skale
 • Tanja Nikolovski, OŠ dr. Ljudevita Pivka, Ptuj

 

Ljubljana, 22. marec 2016