Člani organov Skupnosti organizacij za usposabljanje Slovenije v obdobju 2016 – 2020

PREDSEDNIK SKUPŠČINE SOUS

Karl Destovnik, Centerkontura d.o.o., Ljubljana

IZVRŠNI ODBOR SKUPŠČINE SOUS 

 • Tatjana Popovič, CUDV Dolfke Boštjančič, Draga Ig
 • Ida Jurgec, ZUVD dr. Marijana Borštnarja,  Dornava
 • Dalja Pečovnik, CUDV Črna na Koroškem
 • Zlatka Srdoč Majer, CUDV Dobrna
 • dr. Matej Rovšek, ZU Janeza Levca, Ljubljana
 • Milojka Sevšek, OŠ Gustava Šiliha, Maribor
 • Boris Černilec, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
 • Goran Pavlič, CIRIUS Kamnik
 • Katjuša Koprivnikar, Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana
 • Peter Pal, VIZ Višnja Gora
 • dr. Zoran Pavlovič, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
 • dr. Špela Režun, VDC Zagorje ob Savi
 • Jasna Vešligaj Damiš, Center Naprej, Maribor

NADZORNI ODBOR SOUS

 • dr. Irena Ceglar, CUDV Matevža Langusa, Radovljica
 • mag. Marko Strle, CKSG Portorož
 • Andrej Romih, VDC Krško-Leskovec
 • Iztok Suhadolnik, Zveza Sonček
 • Kristina Bratina, CIRIUS Vipava

ARBITRAŽNO SODIŠČE SOUS

 • Samo Rumež, Center za sluh in govor Maribor
 • dr. Marica Horvat, Dom Antona Skale

 

Ljubljana, 29. maj 2019