Povezave

Državne ustanove

 • Državni zbor Republike Slovenije
 • Državni svet Republike Slovenije
 • Vlada Republike Slovenije
 • Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti RS
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS
 • Ministrstvo za zdravje RS

Izobraževalne organizacije

 • Pedagoška fakulteta Ljubljana, Univerza v Ljubljani
 • Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru
 • Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem
 • Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
 • Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani
 • Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Andragoški center Slovenije
 • Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje

Zavodi

 • Zavod Republike Slovenije za šolstvo
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
 • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Druge organizacije pomembne za področje delovanja skupnosti

 • Socialna zbornica Slovenije
 • Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije
 • Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo
 • Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča
 • Varuh človekovih pravic