Projekt Druge priložnosti

Projekt Druge priložnosti preko aktivnosti omogoča razvoj novih strategij dela in programov, ki bodo prispevali k odpiranju različnih poti za zagotavljanje kakovostnega znanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje s ciljem njihovega učinkovitejšega vključevanja v vzgojo in izobraževanje ter boljše vključenosti v družbo in posledično izboljšanje njihovega položaja na trgu dela.

Podprojekti in nosilci

V okviru projekta Druge priložnosti načrtujemo pripravo in razvoj naslednjih strokovnih podlag, različnih strategij in novih metod dela, aktivnosti in programov ter didaktičnih pripomočkov in materialov:

a. Program karierne vzgoje in strategij dela za izvajanje svetovanja za izobraževanje in poklic oseb s posebnimi potrebami.
b. Program pomoči z umetnostjo za otroke s posebnimi potrebami.
c. Program šola druge priložnosti za mladostnike s posebnimi potrebami.
d. Program priprave na samostojnost po zaključenem šolanju (Pogumno naprej).
e. Program pomoči s pomočjo živali.
f. Program šola za življenje.

Projekt  Druge priložnosti se je začel 1. novembra 2010 in zaključil 30. junija 2013.