Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji

Association of slovenian training organisations for persons with special needs

Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (SOUS) je skupnost javnih zavodov in drugih izvajalcev za vzgojo in izobraževanje, usposabljanje, delo in varstvo ter zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami, ki delujejo na območju Republike Slovenije.

Javni zavodi in drugi izvajalci – člani skupnosti – so slednjo ustanovili zato, da se zagotovi skladno in učinkovito opravljanje zadev, ki so v skupnem interesu njenih članov.
Kot zainteresirana strokovna javnost skupnost deluje na vseh področjih, povezanih z delovanjem članic (zakonodaja, normativi in standardi, posebej financiranje vsakoletnega programa za področje zdravstva in izobraževanje strokovnih delavcev).

Skrajšano ime skupnosti je: Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije.

 

Dostopnost