OBVESTILO!

Obveščamo vas, da je Skupščina SOUS, dne 21. avgusta 2023, zaradi odstopa in menjave zaposlitve oziroma upokojitve izvedla nadomestne volitve članov nekaterih organov SOUS.
Za nova člana organov skupščine SOUS do zaključka mandatnega obdobja 2020 – 2024 sta bila imenovana:

a.) Za predsednika skupščine SOUS je bil imenovan
dr. Matej Rovšek (Center Janeza Levca, Ljubljana).

b.) Za novo članico Nadzornega odbora SOUS je bila imenovana
Breda Božnik (CUDV Dobrna).