OBVESTILO!

Obveščamo vas, da je Skupščina SOUS, konec leta 2022, zaradi odstopa ali menjave zaposlitve izvedla nadomestne volitve članov nekaterih organov SOUS. Za nove člane organov skupščine SOUS za mandatno obdobje 2020 – 2024 so bili imenovani:

a.) Za namestnico predsednika skupščine SOUS je bila imenovana Tatjana Popovič (CUDV Draga Ig);
b.) Za nove člane Izvršnega odbora skupščine SOUS so bili imenovani:

Helena Kos (CUDV Radovljica).
Romana Kolar (Center Iris)
Bernarda Kokalj (ZGNL Ljubljana).

c.) Za novo članico Arbitražne komisije SOUS je bila imenovana:

Anja Cerkvenik (CKSG Portorož).