Članice skupnosti

Varstveno delovni center Novo mesto

 • Šmihel 3, 8000 Novo mesto
 • E-pošta: info@volc-nm.si, mitja.mezih@volc-nm.si
 • Tel.: 07 39 33 246
Spletna stran

Strokovni center Logatec

 • Tržaška 63, 1370 Logatec
 • E-pošta: info@zvil.si
 • Tel.: 01 754 12 40
Spletna stran

Center Gustava Šiliha Maribor

Spletna stran

Želva d.o.o.

 • Ulica Alme Smodnik 6, 1000 Ljubljana
 • E-pošta: info@zelva.si
 • Tel.: 01 280 33 00
Spletna stran

Osnovna šola Ivana Cankarja

Spletna stran

Osnovna šola IV. Murska Sobota

Spletna stran

Center Korak

Spletna stran

Center IRIS

Spletna stran

Strokovni center Planina

Spletna stran

Strokovni center Višnja Gora

Spletna stran

Zveza Sožitje

Spletna stran

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

 • Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
 • E-pošta: info@zgnl.si
 • Tel.: 01 580 05 32
Spletna stran

Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo Slovenske Konjice

 • Žička cesta 15, 3210 Slovenske Konjice
 • E-pošta: karion@karion.si
 • Tel.: 051 373 157

Vrtec Najdihojca

Spletna stran

Vrtec Hansa Christiana Andersena

Spletna stran

Varstveno delovni center Zasavje

Spletna stran

Varstveno delovni center Tončke Hočevar

 • Vodnikova cesta 56, 1000 Ljubljana
 • E-pošta: info@vdc.si
 • Tel.: 01 583 88 50
Spletna stran

Varstveno delovni center Tolmin

Spletna stran

Varstveno delovni center Sožitje Ptuj

Spletna stran

Varstveno delovni center Šentjur

Spletna stran

Varstveno delovni center Polž, Maribor

Spletna stran

Varstveno delovni center Nova Gorica

 • Sedejeva ulica 10, 5000 Nova Gorica
 • E-pošta:
 • Tel.: 05 335 06 00
Spletna stran

Varstveno delovni center Črnomelj

Spletna stran

Varstveno delovni center Kranj

Spletna stran

Varstveno delovni center Koper

Spletna stran

Varstveno delovni center Krško-Leskovec

Spletna stran

Varstveno delovni center Ajdovščina Vipava

 • Gradiška cesta 7, 5271 Vipava
 • E-pošta: info@vdcajvi.si
 • Tel.: 059 200 520
Spletna stran

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

 • Gotska ulica 18, 1000 Ljubljana
 • Email: info@scoms-lj.si
 • Tel.: 01 583 75 00
 • Tel.: 01 583 75 35
Spletna stran

Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije

 • Rožanska ulica 2, 1113 Ljubljana
 • E-pošta: zveza@soncek.org
 • Tel.: 01 534 06 67
Spletna stran

Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto

Spletna stran

Osnovna šola Milke Šobar – Nataše, Črnomelj

Spletna stran

Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka

Spletna stran

Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja, Krško

Spletna stran

Osnovna šola Glazija, Celje

Spletna stran

Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin

Spletna stran

Center Naprej, Maribor

Spletna stran

Medobčinsko društvo Sožitje Maribor

Spletna stran

Center za usposabljenje, delo in varstvo Črna na Koroškem

 • Center 144, 2393 Črna na Koroškem
 • E-pošta: info@cudvcrna.si
 • Tel.: 02 870 40 00
Spletna stran

Center Janeza Levca Ljubljana

Spletna stran

Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica

 • Cesta na jezerca 17, 4240 Radovljica
 • E-pošta: info@cudv-ml.si
 • Tel.: 04 537 02 00
Spletna stran

Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan

Spletna stran

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna

Spletna stran

Center za sluh in govor Maribor

Spletna stran

Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož

 • Sončna pot 14a, 6320 Portorož
 • E-pošta: info@cksg.si
 • Tel: 05 617 02 00
Spletna stran

Varnostno delovni center Saša

 • Kidričeva 19a, 3320 Velenje
 • E-pošta: info@vdcsasa.si
 • Tel.: 05 909 02 50
Spletna stran