Druge publikacije

Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji sama ali v sozaložništvu izdaja tudi druge publikacije s prispevki s področja vzgoje, izobraževanja, usposabljanja, dela in varstva ter zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami.

PRIROČNIK

ŠOLA ENAKIH MOŽNOSTI – uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje, 2011 (priročnik s prispevki o izvedenih projektih v obdobju 2009 do 2011).

Šola enakih moznosti

 

PRIROČNIK

USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje, 2011 (priročnik s prispevki o izvedenih projektih v obdobju 2008 do 2011)

Usposabljanje strokovnih delavcev