Evropska agencija za razvoj izobraževanja otrok s posebnimi potrebami

Agencija za razvoj izobraževanja otrok s posebnimi potrebami (European Agency for Development in Special Needs Education) je bila ustanovljena leta 1996 na pobudo ministrov za šolstvo iz držav Evropske Unije. Članice agencije so vse države članice Evropske Unije in tudi druge države, kar omogoča statut agencije. Od 1. januarja 2008 ima status članice v agenciji tudi Slovenija.

Agencijo za razvoj izobraževanja otrok s posebnimi potrebami lahko razumemo kot evropski center znanja, ki nam ponuja možnost za strokovno izobraževanje, razvoj različnih novih pristopov in metod izobraževanja in kot prostor za izmenjavo izkušenj.

Cilji delovanja agencije:

  • dvigovati kakovost na področju izobraževanja in usposabljanja otrok s posebnimi potrebami z izmenjavo praks v državah Evropske Unije;
  • zagotoviti možnosti za večjo kakovost izobraževanja otrok s posebnimi potrebami po vsej Evropi;
  • prepoznati ključne dejavnike in razvijati dobro prakso;
  • izmenjavati izkušnje in znanja s pomočjo strokovnjakov iz različnih držav;
  • pridobiti informacije za oblikovanje politik v državah ter za dostopnost servisov in storitev;
  • utrditi agencijo kot osrednje telo na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, ki bo postavljala prednostne naloge za celotno Evropo;
  • izdajati publikacije, pri katerih sodelujejo strokovnjaki iz različnih držav (zgodnja intervencija, inkluzivna šola, povezovanje izobraževanja in zaposlovanja, problemi študentov s posebnimi potrebami);
  • sodelovati z vsemi evropskimi telesi, ki so v povezavi z izobraževanjem in vplivajo na kakovost izobraževanja.

Več informacij o agenciji najdete na spletu: www.european-agency.org