Revija Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Revija SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA (naslednica revije DEFEKTOLOGICA SLOVENICA) je edina slovenska skupna strokovna in znanstvena revija, ki objavlja izvirne znanstvene in pregledne strokovne prispevke z različnih področij specialne in rehabilitacijske pedagogike ter drugih sorodnih znanstvenih in umetnostnih področij, ki se ukvarjajo s proučevanjem specifičnosti razvoja in delovanja vseh skupin oseb s posebnimi potrebami, z vprašanji njihove vzgoje, izobraževanja, rehabilitacije, usposabljanja, dela in varstva ter z delovanjem na družbene dejavnike, ki vplivajo na vključevanje oseb s posebnimi potrebami v družbo.

Letno izideta dve številki revije. Sestavljajo jo štiri temeljne rubrike. V prvi so izvirni empirični ali teoretski znanstveni prispevki, ki predstavljajo nova odkritja oziroma spoznanja, in pregledni znanstveni prispevki, ki so rezultat analize novejše literature na določenem področju. V drugi rubriki so strokovni prispevki, ki prikazujejo uporabno vrednost znanstvenih spoznanj in so namenjeni širjenju znanja. Tretjo rubriko, poimenovano Iz prakse za prakso, sestavljajo krajše predstavitve dobrih praks in vidnejših strokovnih dogodkov, četrta pa je namenjena mnenjem, ocenam in obvestilom. Na koncu je dodan še seznam novih publikacij in diplomskih del.

Revija SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA je namenjena vsem, ki se vsakodnevno srečujemo s strokovnimi in raziskovalnimi izzivi preventivnega dela, diagnostike, načrtovanja in izvajanja ter vrednotenja dela z osebami in za osebe s posebnimi potrebami v vseh življenjskih obdobjih in v različnih strokovnih okoljih.

Soizdajatelji revije so: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije in založba Centerkontura iz Ljubljane.

Navodila avtorjem prispevkov

Naročila: CENTERKONTURA, d. o. o, Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana, po e-pošti: založba@centerkontura.si ali po faksu: 01 280 34 51.

defektologica-slovenica
defektologica-slovenica
Specialna-in-rehabilitacijska

 

Arhiv izdanih revij Specialna in rehabilitacijska pedagogika (naslednica revije Defectologica Slovenica)

2015    junij

2014    junij, december

2013    junij, december

2012    junij, december

2011    junij, december

2010    april, september, december

2009    april, september, december

2008    april, september, december

2007    april, september, december

2006    april, september, december

2005    april, september, december

2004    april, september, december

2003    april, september, december

2002    april, september, december

2001    april, september, december

2000    april, september, december

1999    april, september, december

1998    april, september, december

1997    april, september, december

1996    april, september, december

1995    april, september, december

1994    april, december

1993    april, december