Projekt Usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje

Projekt Usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje vsebuje pet programov profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev, ki se povezujejo in tvorijo celoto ter se navezujejo na vsa razpisana vsebinska področja.

1. Graditev sodobnega sistema vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami
2. Uvajanje Koncepta učne težave v osnovni šoli s pomočjo inkluzivnih timov
3. Didaktika predmetnih področij in predmetov v srednješolskem izobraževanju mladostnikov s posebnimi potrebami – prilagojeno izvajanje pouka matematike in uporaba IKT
4. Kako lahko pomagam? – pomoč pri delu z osebami s posebnimi potrebami na področju gibalnih motenj
5. Izobraževanje strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja za delo z osebami s spektroavtistično motnjo

 

Ko so bile s prenovo vzgojno-izobraževalnega sistema prevzete sodobne ideje integracije oziroma inkluzije otrok s posebnimi potrebami, smo krenili na novo pot. Posledice tega so, da je danes v specializiranih vzgojno-izobraževalnih institucijah v Sloveniji manjši del populacije oseb s posebnimi potrebami, drugi, večji del pa je vključen v sistem rednih vrtcev in vse vrste in stopnje šol.

Skupaj je bilo v izvedene programe oziroma projekt profesionalnega usposabljanja vključenih 2138 udeleženk in udeležencev.

Projekt se je začel 24. oktobra 2008 in zaključil 31. avgusta 2011.

Projekt je izvedla Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji v sodelovanju s konzorcijskimi partnerji Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani, Centrom za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava, Centrom za usposabljanje, delo in varstvo Dornava in Centerkonturo, družbo za svetovanje, socialni razvoj, usposabljanje in založništvo.