Splošno o skupnosti

V skupnosti se prostovoljno povezujejo in združujejo javni zavodi in drugi izvajalci usposabljanja otrok, mladostnikov in odraslih oseb s posebnimi potrebami, ki delujejo na območju Republike Slovenije (52 članic in članov). Soglasje k aktu o ustanovitvi SOUS je dala Vlada Republike Slovenije.

Članice in člani skupnosti so:

 • organizacije za usposabljanje otrok z motnjami v razvoju – razvojni oddelki;
 • centri/zavodi za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje oseb z motnjami v duševnem razvoju;
 • centri/zavodi za usposabljanje gluhih in naglušnih oseb ter oseb z govorno-jezikovnimi motnjami;
 • centri/zavodi za usposabljanje gibalno oviranih oseb;
 • zavodi za usposabljanje slepih in slabovidnih oseb;
 • zavodi za usposabljanje oseb z motnjami vedenja in osebnosti,
 • svetovalni centri za otroke, mladostnike in starše;
 • socialnovarstveni centri/zavodi za usposabljanje oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju;
 • varstveno-delovni centri;
 • organizacije za usposabljanje drugih skupin oseb s posebnimi potrebami in
 • drugi zainteresirani izvajalci za vzgojo, izobraževanje, usposabljanje, delo in varstvo otrok, mladostnikov in odraslih oseb s posebnimi potrebami, ki delujejo na območju Republike Slovenije.

Ključna področja delovanja skupnosti in glavni poudarki iz programskih usmeritev skupnosti:

 • podpora inkluzivnemu izobraževanju oseb s posebnimi potrebami;
 • zagotavljanje usposabljanja strokovnih delavcev, ki delajo z osebami s posebnimi potrebami in za njih;
 • zdravstvena dejavnost v izobraževalnih in socialnovarstvenih zavodih;
 • deinstitucionalizacija kot implementacija skupnostnega razvoja skrbi za osebe s posebnimi potrebami;
 • podpora izboljševanju zaposlovanja in delovnih možnosti za osebe s posebnimi potrebami in s tem zagotavljanje njihove socialne varnosti.