revija DEFEKTOLOGICA SLOVENICA / April 1993

Vsebina

Uvodnik

Stane Košir
Defektologica Slovenica


I. RAZISKAVE IN TEORETIČNI PRISPEVKI

Martina Korelc
Podobe oseb z motnjami v razvoju v filozofiji in defektologiji – Platon in Descartes

Mirko Galeša
Bistvene oznake posebnih koncepcij vzgoje in izobraževanja učencev s posebnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami in defektologov

Božidara Kremžar
Strukturne razlike v motoričnih sposobnostih in morfoloških lastnostih med učenci redne osnovne šole in učenci šole s prilagojenim programom

Alenka Cemič
Standardizacija testa MOT 4-6

Stane Košir
Povezanost elementov sprejema z elementi posredovanja govora pri osebah z motnjami sluha

II. STROKOVNI IN PREGLEDNI ČLANKI

Mojca Peček
Integracijske strategije

Tatjana Somrak
Vloga defektologa surdopedagoga v rednih oblikah izobraževanja

Ivo Gerbec
Problemi integracije slepih v delovno okolje videčih

Sanja Bogdanovič-Vraber
Socialno delo, ki akceptira uživanje mamil – izraz spremenjene ideologije službe za pomoč uživalcem?

 


III. IZ PRAKSE ZA PRAKSO


Branka Terpin
poklicno usmerjanje, usposabljanje in zaposlovanje učencev Zavoda za slepo in slabovidno mladino

Majda Schmidt
Vloga socialnih iger v šoli s prilagojenim programom

IV. MNENJA, OCENE, RECENZIJE

Stane Košir
4. defektološki znanstveni simpozij v Zagrebu

Marijan Lačen
Ob 25-letnici zavoda v Črni

Majda Končar
Diskusijski prispevek za posvet Obvezno izobraževanje v Republiki Sloveniji na del gradiva z naslovom: Šolanje učencev s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami

Strokovni zbor OŠ Kozara, Nova Gorica
Diskusijski prispevek za posvet Obvezno izobraževanje v Republiki Sloveniji na del gradiva: Šolanje učencev s posebnimi potrebami – problemi integracije


V. OBVESTILA, INFORMACIJE


Razvojna strategija invalidskega varstva

Zdravstvene storitve v zavodih za usposabljanje

Občni zbor Društva defektologov Slovenije

 
VI. KNJIŽNE INFORMACIJE