revija DEFEKTOLOGICA SLOVENICA / April 1995

Vsebina 

Egidija Novljan
Uvodnik


I. RAZISKAVE IN TEORETIČNI PRISPEVKI


Alojzija Mitič – Petek
Ugotavljanje in primerjanje jezikovnega znanja s področja gramatike

Alenka Kosec
Analiza strahov slepih in slabovidnih otrok ter otrok brez motenj vida

Gorazd Meško
Kriminalni življenjski stil – študije primerov

 
II. STROKOVNI IN PREGLEDNI ČLANKI

 
Zdenka Kaiser
Etnični vidiki evtanazije


III. IZ PRAKSE ZA PRAKSO


Ida Jurgec
Uporaba nekaterih terapij in oblik dela pri obravnavi oseb z motnjami v duševnem razvoju

Dušan Kuhar
Pomoč družinam z gluhim in naglušnim otrokom

Ingrid Žolgar
Izobraževalni center za slepo in slabovidno mladino Marburg

Irena Reberšak
Uporaba svetlobnih in zvočnih efektov med fizioterapevtsko obravnavo pri osebah s hudo poškodbo možganov

Tereza Žerdin
Vloga defektologa v strokovnem timu Svetovalnega centra

Marijan Lačen
Individualni program usposabljanja in starši

Andreja Černič – Gantar
Uporaba osebnega računalnika v okviru vzgojne dejavnosti

Tatjana Somrak
Strokovni tim v procesu usposabljanja oseb z motnja sluha in govora v Zavodu za usposabljanje oseb z motnjo sluha in govora v Ljubljani

Ivo Gerbec
Razvijanje vida


IV. MNENJA, OCENE, RECENZIJE


Stane Košir
Ocena knjige ''Odrasli gluhi in naglušni v Sloveniji''

Bogo Jakopič
Ob stoletnici izida knjige Antona Rudeža Gluhonemi


V. OBVESTILA, INFORMACIJE

Tatjana Somrak
Dan defektologov Slovenije

Drago Čepar
Nagovor na ''7. tradicionalnem srečanju slovenskih defektologov''

Razvrstitev prispevkov iz revije številka 2–1994 po univerzalni decimalni klasifikaciji


VI. KNJIŽNE INFORMACIJE