revija DEFEKTOLOGICA SLOVENICA / April 1998

Vsebina 

Egidija Novljan
Uvodnik

 
I. RAZISKAVE IN TEORETIČNI PRISPEVKI


Egidija Novljan, Doroteja Jelenc, Janez Jerman
Stališča osnovnošolcev do vrstnikov s težavami pri učenju
Attitudes of primary school pupils towards their peers with learning disabilities

Martina Ozbič
Akustična spektralna FFT analiza samoglasniškega sistema slovenskega jezija pri tržaških Slovencih
Spectral FTT analysis of the Slovene vowel system of the Slovene minority in Trieste

Alojzija Mitič – Petek
Lateralnost in zrcalna pisava
Laterality and mirror writing

Stane Košir
Utemeljevanje totalne komunikacije
Ground on total Communication

 
II. STROKOVNI IN PREGLEDNI ČLANKI

 
Matej Pelicon
Skupine za samopomoč staršem otrok, mladostnikov in odraslih oseb z zmerno, težjo in najtežjo motnjo v duševnem razvoju v Centru ''Dolfke Boštjančič'', Draga
Self-help groups for parents of children, teenagers and adults with moderate, severe and profound deficiencies in mental development in centre ''Dolfka Boštjančič'', Draga

Nataša Platiše
Integracija otroka z motnjo sluha v redno osnovno šolo
The integration of hearing-impared child into regulary primary school

Karmen Pograjec
Individualna obravnava otroka s posebnimi potrebami v redni osnovni šoli – študija primera
Individual treatment of a child with special-educational needs at primary school – case study

 
III. IZ PRAKSE ZA PRAKSO

 
Marjetka Kulovec
Dvojezično izobraževanje v 3. razredu osnovne šole ZGN Ljubljana

Nada Hernija, Milan Brumec
Rehabilitacija otrok s Kohlearnim implantom

Franci Urankar
Določitev slušnega aparata

 
IV. KNJIŽNE INFORMACIJE