revija DEFEKTOLOGICA SLOVENICA / April 2000


Vsebina


I. RAZISKOVALNI IN TEORETIČNI PRISPEVKI


Marta Škapin
Zobozdravstveno varstvo psihofizičnih prizadetih otrok v Zavodu za usposabljanje in varstvo Dobrna