revija DEFEKTOLOGICA SLOVENICA / April 2003

Vsebina  

Egidija Novljan
Uvodnik

I. RAZISKOVALNI IN TEORETIČNI PRISPEVKI
 

Stane Košir
Razvoj besednjaka pri predšolskem otroku
Development of the pre-school child's vocabulary

Mojca Lipec Stopar
Nekateri vidiki vključevanja učencev s posebnimi potrebami v osnovno šolo
Aspects of integrating pupils with special needs into mainstrem schools

 
II. STOKOVNI IN PREGLEDNI ČLANKI

 
Cveto Uršič
Zaposlovanje invalidov v Evropski uniji in Sloveniji

Gabrijela Kverh
Sodelovanje učitelja in mobilnega specialnega pedagoga

Marko Strle
Ugotavljanje in obravnavanje anksioznosti pri matematiki

 
III.IZ PRAKSE ZA PRAKSO


Alenka Vidmar
Preventivni logopedski program v VVZ Kekec Grosuplje kot pomemben dejavnik pri ustvarjanju pogojev za kvalitetnejši razvoj otrokovega govora in jezika

Boža Madić, Klavdija Krušec
Izkušnje pri delu po metodi Halliwick v Centru za usposabljanje invalidnih otrok v Vipavi

Lucija Batič
Igra otrok z motnajami v čutno-gibalnem razvoju v centru ''Janka Premrla Vojka'' Vipava

 
IV. RECENZIJA


Damjana Kogovšek
Recenzija – zloženke z naslovom: ''Ali vas zanima kako govori in posluša vaš otrok'' avtorice Alenke Vidmar

 
V. OBVESTILA

 
Franc Smole
Prvi slovenski kongres logopedov z mednarodno udeležbo

Popravek članka Tvorbeno pretvorbeni k agramatizmu