revija DEFEKTOLOGICA SLOVENICA SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA / April 2004

Vsebina

Egidija Novljan
Uvodnik
 

I. RAZISKOVALNI IN TEORETIČNI PRISPEVKI
 

Majda Končar, Martina Lakič
Vzroki stresa pri učencih z lažjimi motnjami v duševnem razvoju
Causes of stress in students with a mild disorder in mental development

Katja Vadnal
Mnenja staršev oseb z motnjami v duševnem razvoju o možnosti vključitve kmetov v ponudbo socialnih storitev
Opinions of the parents of mentally disabled on the feasibility to include farmers in the provision of social services
 

II. STROKOVNI IN PREGLEDNI ČLANKI
 

Mešalić Šačira, Stančić Zroinjka, Jenuzović Lejla
Some experiences in educational integration of pupils and youth with special needs after applying international projects in Bosnia and Herzegovina

Irena Gabrovšek
Stališča učencev z učnimi težavami do različnih oblik pomoči

Andreja Lončarič
Pripoved pri otrocih in njen vpliv na branje z razumevanjem ter na hitrost branja


III. IZ PRAKSE ZA PRAKSO


Katja Čater, Barbara Rode
Sodelovanje razvojnega oddelka s Fakulteto za šport

Valerija Pečan, Andreja Lorber
Dejavnosti za otroke z vedenjskimi posebnostmi

Sabina Kovač
Naš Tadej

Nikolaja Munih
Moja knjižnica