Revija defektologica slovenica – specialna in rehabilitacijska pedagogika  / April 2006

Vsebina 

 

Egidija Novljan
Uvodnik
 

I. RAZISKOVALNNI IN TEORETIČNI PRISPEVKI
 

Ingrid Žolgar Jerkovič

Vloga družine pri rehabilitaciji slepih in slabovidnih učencev

Role of the family in the process of rehabilitation of blind and  visually impaired students

 

Franc Smole, Janez Jerman

Sočasna kriterijska veljavnost ocen staršev o govoru svojih petletnih otrok

Concurrent criterion validity of prenatal evaluation of theirs  5 year-old children's spech

 

II. STROKOVNI IN PREGLEDNI ČALNKI
 

Martina Ozbič

Razvojna dispraksija – kako pomagati?

 

Reinhard Burtscher

Izobraževanje odraslih, salutogenetično razmišljanje in specialno pedagoško delo

 
III. IZ PRAKSE ZA PRAKSO


Aleksandra Lampret Senčič, Slađana Josipović

Piknik s starši ali odprta učna ura na prostem

 

Erna Žgur Černigoj

Vloga ustanov pri preprečevanju izgorevanja delavcev

 

Andreja Gamser

Skupaj živimo, skupaj se učimo, skupaj držimo!

 

 IV. DIPLOMSKE NALOGE