Revija defektologica slovenica – specialna in rehabilitacijska pedagogika  / April 2007

Vsebina 

 

Egidija Novljan

Uvodnik

 

I. RAZISKOVALNI IN TEORETIČNI PRISPEVKI

 

Emica Farago

Mentalna retardacija in glas razlike? Da ali ne?

Mental Development Disorder and voice diferences? Yes or no?

 

Martina Ozbič

Primerjalna analiza faktorjev latentnega prostora govora pri gluhih osebah s funkcijo glasu in govora mednarodne klasifikacije funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti, invalidnosti in zdravja

Comparative analysis of speech factors in deaf speech with voice and speesh functions of international classification of functioning, disability and health

 

Maša Černelič Bizjak

Obrambni mehanizmi in njihova vloga v procesu prilagajanja pri mladostnikih z izgubo sluha in njihovih vrstnikih

Defence reactions and their rule in adaptional process among hearing impaired and normal jearing adolescent

 

Svetlana Miloševič

Razporeditev eksponentov predmeta v jezikovnem izrazu gluhih in naglušnih otrok

The distribution of object exponents in the linguestic expression of completely and partially deaf children

 

II. IZ PRAKSE ZA PRAKSO

 

Nataša Trampuš

Alpsko smučanje otrok s cerebralno paralizo  

 

Aleksandra Lampret Senčič, Vesna Pečarič

Izkušnje staršev otrok s posebnimi potrebami

 

Andreja Vouk, Ksenija Krstovski, Mateja Kalič

Igriva matematika

 

Dušica Boben

  1. 1.1.1Mednarodne smernice za uporabo testov 

 

 

 

 

 

 

III. RECENZIJA

 

Branka D. Jurišić

Majda Končar, Andreja Gorše, Tadeja Rupar:

Računalniška informacijsko komunikacijska tehnologija na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami

 

 

IV. OBVESTILA

 

Franc Smole

Kulturna različnost v večjezični Evropi