Revija defektologica slovenica – specialna in rehabilitacijska pedagogika  / April 2008

 

VSEBINA

 

Egidija Novljan

Uvodnik

 

 

I. RAZISKOVALNI IN TEORETIČNI PRISPEVKI

 

Mirjana Petrović –Lazić, Jasmina Kovačević

Akustični model glasu pri pacientih z lažno mutacijo pred in po vokalni terapiji

Voice   therapy    with   puberphonia     patients

 

Anja Štrekelj, Martina Ozbič

Uspešnost pri zapisu slovenskega in italijanskega nareka pri dvojezičnih učencih na  primorskem v Italiji in Sloveniji

Dictation results of Slovene and Italian bilingual students in the region of primorska

 

 

II. STROKOVNI IN PREGLEDNI ČLANKI

 

Urša Emeršič, Verena Koch

Prehranjenost oseb z motnjami v duševnem razvoju

 

Janez Jerman, Saša A. Glažar

Znanje naravoslovja v devetletni in osemletni osnovni šoli

 

Maja Zovko Stele

Kognitivne težave po poškodbi glave in vloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga pri njihovem odpravljanju

 

 

III. IZ PRAKSE ZA PRAKSO

 

Špela Novljan Potočnik

Učne težave in učenje nemškega jezika

 

Tatjana Pregelj

Didaktično metodični pristop k oblikovanju gline

 

Robert Perdih

Integrirana zaposlitev v VDC Tolmin

 

 

IV. RECENZIJE

 

Jože Terček

Pridobivajmo – izgovarjajmo glasove, didakticni komplet avtorice Karolina Fajfar, zalozila EDUCA 1996