revija DEFEKTOLOGICA SLOVENICA / December 1993

Vsebina 

Stane Košir
Uvodnik
 

I. RAZISKAVE IN TEORETIČNI PRISPEVKI
 

Majda Končar
Vpliv dolžine tretmaja na adaptivno vedenje otrok in mladostnikov z zmerno motnjo v duševnem razvoju

Jan Ulaga
Socialna integracija – pot ali cilj
 

Mojca Lipec
Povezanost med šolskim uspehom in informiranostjo v osnovni šoli s prilagojenim programom

Slava Horvat
Nekatere smernice za detekcijo otrok z učnimi in razvojnimi težavami v redni osnovni šoli

 
II. STROKOVNI IN PREGLEDNI ČLANKI

 
Lidija Kastelic
Predlog nadaljnega razvoja institucionalne predšolske vzgoje otrok z motnjami v razvoju v javnih vrtcih


III. IZ PRAKSE ZA PRAKSO


Draga Fajfar
Oblike pomoči pri začetnem branju in razvijanju jezikovnih spretnosti

Gorazd Meško
Računalništvo v vzgojnem zavodu Frana Miličinskega v Smledniku

 

 


IV. MNENJA, OCENE, RECENZIJE


Dušan Parazajda
Variacija na temo: Analiza pojma normalizacija

Milenko Rosić
Integracija – ali priprava družbe, da sprejme osebe z motnjami v duševnem razvoju

Marijan Lačen
Integracija še ni normalizacija!

Miroslav Prstačič
Človek, svet in identiteta discipline


V. OBVESTILA, INFORMACIJE


Marija Kavkler
Skrb za otroke z drugačnimi izobraževalnimi potrebami na Nizozemskem  

Irena Mrše Lorger
Mednarodni program Tempus

B. Stirn Kranjc in B. Cvenkel
O rehabilitaciji slepih in slabovidnih otrok v Sloveniji

Milena Učakar
Srečanje mladih tehnikov osnovnih šol s prilagojenim programom Dolenjske regije

Silva Fužir
Barve nosimo v sebi

Irena Artank
Civilno služenje vojaškega roka v zavodu za usposabljanje

Karl Destovnik
Dan defektologov Slovenije

Dobitniki plaket Antona Skale v letih 1989-1993
 

VI. KNJIŽNE INFORMACIJE