revija DEFEKTOLOGICA SLOVENICA / December 1994

Vsebina

Egidija Novljan
Uvodnik
 

I. RAZISKAVE IN TEORETIČNI PRISPEVKI
 

Stane Košir
Govorno napredovanje predšolskih otrok z motnjo sluha

Ivo Škoflek
Ali študij socialne pedagogike vpliva na predstave študentov o liku vzgojitelja?  

Marija Bešter
Nekaj značilnosti slovenskega kretalnega jezika v primerjavi s slovenskim glasovnim jezikom (2. del)

Zdenka Kaiser
Specialni pedagog in bolnišnično etični odbor
 

II. STROKOVNI IN PREGLEDNI ČLANKI


Irena Mrše Lorger
Snoezelen

Simona Tancig
Povezanost intelektualnih in psihomotoričnih sposobnosti pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju

Janez Jerman
Programski paket ''SPSS/PC+'' v vlogi šablone in testnega priročnika – 2. del

Bojana Globačnik
Kako poenotiti kriterije za označevanje govora predšolskega otroka


III. IZ PRAKSE ZA PRAKSO


Alenka Klinc, Tanja Wabra
Projektno delo na kliniki za hematologijo in onkologijo UPK v Ljubljani

Alojzija Mitič-Petek
Opisno ocenjevanje

Metka Peče, Marija Habjan
Moje izkušnje pri delu s starši

Mirjana Hafner, Boris Koprivnikar
Komunikacije slepega v videčem okolju

Jože Horvat
Interdisciplinarnost in otroci z MVO

Dragica Kraljič
Nekateri vidiki mobilnega specialno pedagoškega dela

Janez Drobnič
Podporno zaposlovanje invalidov – novi izzivi in možnosti

 
IV. MNENJA, OCENE, RECENZIJE

Blažka Jurček-Strmišnik
Izšlo je... Nada Žemva, rad bi povedal

 
V. OBVESTILA, INFORMACIJE


Popravki prispevka dr. Marije Bešter z naslovom
Nekaj značilnosti slovenskega jezika v primerjavi s slovenskim glasovnim jezikom

Metka Šter
Skupščina Skupnosti organizacij za usposabljanje Slovenije
Člani organov SOUS v mandatnem obdobju 1994-1996


VI. KNJIŽNE INFORMACIJE