revija DEFEKTOLOGICA SLOVENICA / December 1997

Vsebina 

Egidija Novljan
Uvodnik
 

I. RAZISKAVE IN TEORETIČNI PRISPEVKI

 
Zoran Šećur
Integracija i inkluzija: sličnost i razlike
Integracija in inkluzija: podobnosti in razlike

Majda Schmidt
Vpliv stališč učiteljev na vzgojno-izobraževalno delo
Influence of teachers attitudes towards educational integration

Rosanda Kneževič
Teoretični uvod v sindrom izgorevanja
Theoretical introduction to the Burn-out syndrome

 
II. STROKOVNI IN PREGLEDNI ČLANKI

 
Stane Košir
Perspektivne potrebe pri usposabljanju surdopedagogov v Sloveniji

Marjetka Sonjak
Vloga, pomen in pogoji dela mobilnega specialnega pedagoga na redni osnovni šoli

Nataša Malin
Vidno-prostorski in slušni kratkotrajni spomin pri učencih osnovne šole od 2. do 5. razreda

Lidija Marin
Obvladovanje ulomkov uspešnih učencev in učencev z učnimi težavami v osnovni šoli

Anamarija Filipič-Dolničar
Jezikovne ovire in motnje v sporočanju pri prenosu informacij med gluhimi in slišečimi (opis primera)

 
III. IZ PRAKSE ZA PRAKSO

 
Damijana Dušak
Rad bi jedel, a ne vem, kako

Darinka Žnidaršič
Razvojne disfazije in kriteriji za vključitev v skupino razvojnih disfatikov v CUSGM v Mariboru