revija DEFEKTOLOGICA SLOVENICA / December 1998

Vsebina

Uvodnik


I. RAZISKAVE IN TEORETIČNI PRISPEVKI


Janez Jerman
Znanje iz osnov računanja pri študentih prvega letnika defektologije in socialne pedagogike
Basic arithmetical knowledge of first year students of special education and social pedagogy


II. STROKOVNI IN PREGLEDNI ČLANKI


Lado Hočevar
Reševanje problema zlorabe drog v Vzgojno izobraževalnem zavodu Višnja gora

Branka D. Jurišič
Supermani, Batmani, angeli in zvezde kot (po)možni nosilci pozitivnih prepričanj pri otrocih

Stane Košir
Doktrina surdopedagoškega usposabljanja po operaciji polžkovega usadka

Egidija Novljan
Slepi in slabovidni, gluhi in naglušni ter gibalno ovirani nadarjeni otroci in mladosmiki


III. IZ PRAKSE ZA PRAKSO


Majda Steiner
Računalniški program Speech viewer v logopedski praksi

Marjetka Sonjak
Druženje otrok osnovne šole s prilagojenim programom z otroki redne osnovne šole

Alojzija Mitič
Petek Branje in pisanje z elementi Montessori pedagogike


IV. OBVESTILA, INFORMACIJE


Majda Končar
Prenova predšolske vzgoje, osnovnih šol, gimnazij in srednjega poklicnega in strokovnega šolstva

Pripombe Oddelka za defektologijo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani k predlogu zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Vojka Babič
Ob srečanju defektologov Slovenije v Novem mestu


IV. KNJIŽNE INFORMACIJE


V. DIPLOMSKE NALOGE