revija DEFEKTOLOGICA SLOVENICA / December 2003

Vsebina  

Egidija Novljan
Uvodnik

 
I. RAZISKOVALNI IN TEORETIČNI PRISPEVKI

 
Majda Končar
Individualizirani program
Individualize Education Program
 

II. STROKOVNI IN PREGLEDNI ČLANKI
 

Vida Gec
Fonološki razvoj v predgovornem obdobju otrok z enostransko ali obojestransko možgansko lezijo

Alenka Vrlinič Danko
Diferencialna diagnostika nekaterih perceptivno-motoričnih faktorjev in perceptivno-kognitivnih sposobnosti v aktivnostih fine motorike ter sposobnosti artikulacije pri otroku z diagnozo cerebralna paraliza diplegia spastica

 
III. IZ PRAKSE ZA PRAKSO

 
Rosanda Kneževič, Romana Vidovič
Izobraževanje odraslih v Zavodu Dornava

Tanja Princes
Program treninga športnih aktivnosti za otroke s kombiniranimi motnjami

Tatjana Jerončič Tratnik, Erna Žgur Černigoj, Valentina Novinc Winkler, Dušanka Čakarmiš
Rajalne igre

Erna Žgur Černigoj, Silvestra Janežič
Funkcionalno učenje – dodatni način poučevanja in usposabljanja

Simona R. Ožek, Samira Šabič, Mojmir Mavrič
Podpora mladostnikove avtonomnosti pri delu domske skupnosti

 
IV. MNENJA, OCENE, RECENZIJE


Vinko Skalar
Nekaj razmislekov o deinstitucionalizaciji


V. OBVESTILA


Alenka Golob
Zaključki posveta o vseživljenjskem učenju

Lidija Kastelic
Kako naprej

Lidija Kastelic, Božidar Opara
Deinstitucionalizacija kot eden od pogojev vključevanja oseb s posebnimi potrebami v socialno okolje
 

VI. KNJIŽNE NOVICE


Knjižne novice