revija DEFEKTOLOGICA SLOVENICA SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA / December 2004

Vsebina  

Egidija Novljan
Uvodnik

 
I. RAZISKOVALNI IN TEORETIČNI PRISPEVKI

 
Damjana Sekulič Kogovšek
Izguba sluha in obdobje mladostništva
Hearing loss and the period of adolescence

Martina Ozbič, Valerija Donda, Damjana Sekulič Kogovšek
Razvojna disleksija in dvojezičnost
Developmental Dyslexia and Bilingualism

 
II. STROKOVNI IN PREGLEDNI ČLANKI

 
Erna Žgur Černigoj
Terapevtska dejavnost kot spodbujevalka branja, pisanja in risanja

Mojca Peček
Pedagoški diskurz v načinu reguliranja izobraževanja za učence z motnjami v razvoju – primer Avstralije

 
III. IZ PRAKSE ZA PRAKSO

 
Katarina Kesič
Otrok s skritim primankljajem in njegovi vrstniki

Karmen Kržan
Kakovosten odnos med defektologom / specialnim pedagogom in učencem s posebnimi potrebami

Aleksandra Lampret Senčič, Valerija Pečarič
Delavnice na temo spolnosti za starše in mladostnike s posebnimi potrebami

 
IV. OBVESTILA

 
Stane Košir
Kaj dela nacionalna komisija za pripravo programov za otroke s posebnimi potrebami?

Jan Ulaga
Posebni programi vzgoje in izobraževanja

Danilo Gregor
Srečanje defektologinj in defektologov Slovenije v Črni na Koroškem