Revija defektologica slovenica – specialna in rehabilitacijska pedagogika  / December 2005

Vsebina

Egidija Novljan
Uvodnik

I. RAZISKOVALNI IN TEORETIČNI PRISPEVKI
 

Nevzeta Salihović, Stane Košir, Lejla Junuzović-Žunić, Nedžad Akšamić, Amela Ibrahimagić
Vpliv komunikacije sposobnosti laringektomiranih oseb na kakovost njihovega življenja
The influence of communication abilities of laryngectomess on their life qualitiy  

Mirela Duranović, Stane Košir, Nevzeta Salihović, Lejla Junuzović-Žunić
Hitrost poimenovanja pri učencih s težavami branja in pisnja
Naming speed in children with reading and writing disabilities

Majda Končar, Maruša Pretnar
Učiteljeva usposobljenost za oblikovanje individualiziranega programa
Are teachers capable of developing an individualized study programme
 

II. STROKOVNI IN PREGLEDNI ČALNKI
 

Martina Ozbič
Primerjalna analiza statusa oseb z motnjo sluha: manjšinski, deficitarni ali priseljeniški?
 

III. IZ PRAKSE ZA PRAKSO
 

Egidija Novljan

Dobra je le odgovorna inkluzija 

Isabelle Morel Bera, Veronika Lisjak Banko, Martina Lenček
S podpornimi vsebinami do večje učinkovitosti v 9-letni OŠ za gibalno ovirane učence

Nataša Farič
Mnenja staršev o vključevanju njihovih odraslih otrok z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju v življenje in delo na kmetiji

Tanja Zanjkovič
Uspešno sodelovanje predmetnega učitelja in specialnega pedagoga – kako to doseči?
 

IV. MNENJA, OCENE, RECENZIJE
 

Stane Košir
dr. Božidar Opara: Otroci s posebnimi potrebami v vrtcih in šolah: Vloga in naloga vrtcev in šol pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami

V. OBVESTILA

Matej Rovšek
Stroka je letela v nebo – 18. srečanje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije v Ljubljani