Revija defektologica slovenica – specialna in rehabilitacijska pedagogika  / December2006

Vsebina 

 

Egidija Novljan
Uvodnik
 

 

I. RAZISKOVALNNI IN TEORETIČNI PRISPEVKI
 

Majda Končar, Sabina Antič

Starši in oblikovanje individualnega programa

Parents and the design of an individualised programme

 

Tjaša Filipčič, Aleš Filipčič

Analiza lovljenja žoge pri otrocih z Downovim sindromom

Analysis of carching among children with Down syndrome

 

Nataša Zupančič

Vpliv socialnoekonomskega statusa na razvoj predšolskega otroka  

Efect of socioeconomic status on the development of preschool child

 

 

II. SKUPINA

 

Mirela Duranović, Amela Ibrahimović, Lejla Junuzović Žunić, Stane Košir, Nevzeta Salihović

Semantika pri otrocih z motnjami artikulacije

 

Bojana Verčkovnik

Pogostost in intenzivnost sindroma izgorevanja pro defektologih        

 

Simona R. Ožek

Hiperprotektivnost kot dejavnik sindroma izgorevanja          

 

 

III. SKUPINA

 

Stanka Grubešič

Razvijanje ustvarjalnosti učencev z zmernimi motnjami v duševnem razvoju z metodo ustvarjalnega giba in plesa

 

Rajka Bračun

Primer vključitve slepih in slabovidnih v muzejsko razstavno in vzgojnoizobraževalno dejavnost

     

 

VI. KNJIŽNE NOVICE