Revija defektologica slovenica – specialna in rehabilitacijska pedagogika  / December 2007

 

VSEBINA

 

Egidija Novljan

Uvodnik

 

I. RAZISKOVALNI IN TEORETIČNI PRISPEVKI

 

Jerneja Kušnik

Povezanost motorike s komunikacijo pri otrocih z motnjo sluha

Correlation between motor skills and communication in children with hearing impairment

 

Jasmina Kovačević, Mirjana Petrović-Lazić

Učinki inovativnih učnih modelov pri izobraževanju gluhih/naglušnih učencev

Efects of innovative teaching approaches in the education of deaf and hard of hearing students

 

II. STROKOVNI IN PREGLEDNI ČLANKI

 

Janez Jerman

Korigirani indeks diskriminativnosti testne naloge, računan po direktni metodi

 

Andrej Miloš Pogačnik

Analiza delovanja invalidskih podjetij v Sloveniji

 

Franc Smole

Pomen spremljajočih bolezni pri govorno jezikovnih motnjah

 

III. IZ PRAKSE ZA PRAKSO

 

Marija Kavkler

Prilagoditve pri naravoslovju za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

 

Andreja Gamser

Primer dobre prakse poučevanja iz Londona

 

Robert Perdih

Pohod na mrzli vrh – po načelih doživljajske pedagogike

 

Marta Slokan

Prvi roditeljski sestanek v prvem letniku srednje šole Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana

 

 

IV. DIPLOMSKE NALOGE