revija DEFEKTOLOGICA SLOVENICA / September 1995

Vsebina 

Karl Destovnik
Uvodnik
 

I. RAZISKAVE IN TEORETIČNI PRISPEVKI
 

Stane Košir
Denotativni pomen kretnje

Dušan Kuhar
Razumevanje različnih načinov komunikacije pri gluhih otrocih

Martina Ozbič
Razvojna konstruktivna dispraksija in ritmična sposobnost

 
II. STROKOVNI IN PREGLEDNI ČLANKI

 
Tanja Trobec
Odnosi med učiteljem in učenci

Ivo Gerbec, Mojca Florjančič, Vanda Raič
Razvoj vida osnovnošolskih otrok v Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani z vidika oftalmoloških izvidov

Majda Schmidt
Značilnosti razvrščenih učencev na redni osnovni šoli na mariborskem področju


III. IZ PRAKSE ZA PRAKSO

Silva Fužir
Trije ključni faktorji, ki vplivajo na razvoj komunikacije

Peter Pal
Jezik in govor učitelja pri delu s populacijo MVO

Alenka Golob
Dramska aktivnost za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju

Monika Šivic, Katarina Šimnic, Nežka Fojkar
Komunikacija med učiteljem in slepim učencem v redni šoli

Jana Škvor
Posebnosti sodelovanja in dela s starši gluhih in naglušnih otrok osnovnošolske starosti


IV. MNENJA, OCENE, RECENZIJE


Jože Lipnik
Tri zanimive slovaške knjige


V. OBVESTILA, INFORMACIJE

Jan Ulaga
Društvo defektologov Slovenije v letu 1995

Popravek prispevka Zdenke Kaiser z naslovom: ''Specialni pedagog in bolnišnično-etični odbor''


VI. KNJIŽNE INFORMACIJE


VI. DIPLOMSKE NALOGE