revija DEFEKTOLOGICA SLOVENICA / September 1997

Vsebina  

Karl Destovnik
Uvodnik


I. RAZISKAVE IN TEORETIČNI PRISPEVKI


Dora Jelenc, Janez Jerman, Egidija Novljan in skupina študentov 2. letnika Oddelka za defektologijo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani
Mnenja zaposlenih do zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami
Attitudes of employees towards the employment of persons with special needs

 
II. STROKOVNI IN PREGLEDNI ČLANKI

 
Cveto Uršič
Kaj prinašajo izhodišča nacionalnega programa usposabljanja in zaposlovanja invalidov – gledano v luči mladih

Janez Drobnič
Zaposlovanje in usposabljanje mladostnikov pod posebnimi pogoji

Ivica Matko
Zaposlovanje mladostnikov s posebnimi potrebami pod splošnimi pogoji na odprtem trgu dela

Davor Dominkuš
Poklicno in strokovno izobraževanje dijakov s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami

Božidar Opara
Poklicne možnosti in poklicno usposabljanje absolventov OŠ s prilagojenim programom

Brigita Ačimovič
Invalidska problematika z vidika slovenskih podjetij – Rezultati raziskave v 24 slovenskih podjetjih

III. IZ PRAKSE ZA PRAKSO


Ivan Purič, Konrad Zajc
Mednarodni projekt ''Mura 95 in 96''

Andreja Mlekuž
Korak k sonšku

Jana Papež
Mi pa tako

Marija Meolic
Individualna obravnava otrok z različnimi stopnjami slušnih težav

Alenka Levec
Obisk šol za gluhe na Nizozemskem

 
IV. OBVESTILA, INFORMACIJE

 
Zdenka Kaiser
Deseto srečanje defektologov Slovenije

Tea Valenčič
Nagovor ob X. srečanju defektologov Slovenije v Mariboru

Zaključki V. defektoloških izobraževalnih dnevov na temo poklicno usposabljanje in zaposlovanje mladostnikov s posebnimi potrebami

 
V. KNJIŽNE NOVOSTI