revija DEFEKTOLOGICA SLOVENICA / September 2002

Vsebina  

Egidija Novljan
Uvodnik
 

I. RAZISKOVALNI IN TEORETIČNI PRISPEVKI
 

Gašper Ilc, Andrej Stopar
Tvorbeno-pretvorbeni pristopi k agramatizmu
Agrammatism from the percepective of generative grammar

Božidar Opara
Nekateri problemi terminologizacije
Problems of assigning proper terminology in special education
 

II. STROKOVNI IN PREGLEDNI ČLANKI


Franc Smole
Novi izzivi na področju logopedije

Stane Košir
Izzivi na področju vzgoje in izobraževanja gluhih in naglušnih

Mirjana Hafnar
Novi izzivi na področju vzgoje in izobraževanja slepih in slabovidnih

Mojca Vrhovski Mohorič
Osebe z ovirami v gibanju in inkluzija

 
III. IZ PRAKSE ZA PRAKSO

 
Ana Komar Florjančič
Prikaz predznanja slovenščine zavodskih novincev- s poskusom statistične analize diagnostičnih testov preverjanja znanja

Roman Brvar
Izdelava tipnih slik in prikazov

Helena Horvat, Sabina Muršič
Uporaba računalnika v delovni terapiji v zavodu dr. Marijana Borštnarja Dornava

Martina Lenček, Saša Golob, Strokovni delavci ZUIM Kamnik
Novi izzivi na področju vzgoje in izobraževanja oseb oviranih v gibanju

 
IV. KNJIŽNE NOVICE