Revija defektologica slovenica – specialna in rehabilitacijska pedagogika  / September 2005

Vsebina

Egidija Novljan
Uvodnik
 

I. RAZISKOVALNNI IN TEORETIČNI PRISPEVKI
 

Alenka Barbirić
Vpliv deinstitucionalizacije na odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju
The influence of  deinstitutionalization on people with moderate mental retardation 

Lejla Junuzović-Žunić, Stane Košir, Nevzeta Salihović, Mirela Duranović
Artikulacijske karakteristike glasov predšolskih otrok
Artikulation characteristics of sound of preschool children
 

II. STROKOVNI IN PREGLEDNI ČALNKI
 

Franci Šimnic
Nekaj najnovejših jezikoslovnih vidikov razvojnih jezikovnih primanjkljajev 

Tina Kos
Kako šola spodbuja nasilje med učenci              
 

III. IZ PRAKSE ZA PRAKSO
 

Tugomira Vizjak Kure
Problem usmerjanja predšolskih otrok z govorno jezikovnimi motnjami v prilagojen program                                                                                                                

Tončka Pal
Zagotavljanje socialno-pedagoške pomoči dijakom z motnjo vedenja in osebnosti na tritedenski namestitvi v tujini                 

Mojca Stubelj, Iris Kodrič, Helena Debeljak
Problematika organiziranja in izvajanja ustrezne strokovne pomoči dijakom s posebnimi potrebami na področju srednjega šolstva                                        

Mirko Frkonja, Marjeta Zvonar Hohnjec, Danilo Gregor
Delovna praksa v Centru za usposabljanje delo in varstvo  Črna na Koroškem

Irena Robič
Dolgotrajno bolni otroci v vrtcu
 

IV. OBVESTILA

Lidija Kastelic
XIII. Izobraževalni dnevi specialne in rehabilitacijske pedagogike/defektološki izobraževalni dnevi - zaključki

Danica Hrast
Izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami