Revija defektologica slovenica – specialna in rehabilitacijska pedagogika  / September 2007

 

VSEBINA

 

Egidija Novljan

Uvodnik

 

I. RAZISKOVALNI IN TEORETIČNI PRISPEVKI

 

Erna Žgur                                                                                                                                

Motorika učencev s cerebralno paralizo v osnovni šoli

Motor abilities at pupils with cerebral palsy in elementary school

 

Martina Ozbič

Slušni predikatorji razumljivosti govorjenja oseb z motnjo sluha

Audiological predictors of speech intelligibility in the deaf

 

 

II. STROKOVNI IN PREGLEDNI ČLANKI

 

Erich Hartmann, prevod Špela Novljan Potočnik

Uspeh, ki ga obeta preventiva na področju težav pri branju v vrtcu in  

osnovni šoli: pregled

 

Nevenka Gričar

Kvaliteta bivanja oseb z motnjami v duševnem razvoju                                                  

 

Junuzović-Žunić Leila, Salihović Nezveta, Ibrahimagić Amela, Košir Stane                        

Motnje artikulacije pri otrokih predšolske starosti

 

 

III. KNJIŽNE NOVICE